Política de Privacitat

Responsable de les dades personals

La persona responsable de les dades personals és Juanjo Fernández Sola, amb DNI 40977436S i domicili a Carrer La Calma, 1, Cànoves i Samalús (08455), Espanya, en endavant “Juanjo Fernández”, i el seu correu electrònic és info@juanjofernandez.com.

Registre de dades de caràcter personal

L’informem que les dades personals recaptades per Juanjo Fernández mitjançant els formularis estesos al web juanjofernandez.com quedaran incorporades i seran tractades en fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Juanjo Fernández i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que l’Usuari empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta.

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament

Si l’Usuari té menys de 16 anys, haurà de tenir l’autorització dels pares o tutors legals per lliurar les dades personals. Juanjo Fernández no té manera de comprovar efectivament l’edat dels usuaris, per la qual cosa queda eximida de qualsevol responsabilitat, si l’Usuari no compleix el que indica aquí.

Juanjo Fernández en tot moment vetllarà perquè l’ús que es dona al lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l’Usuari, es facin de la manera més correcta. Per això, l’Usuari sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot plegat en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint al correu info@juanjofernandez.com.

Destinataris de les dades personals

Juanjo Fernández no compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho, per complir amb els serveis contractats per algun Usuari, complir amb exigències legals o per a l’administració del lloc web, es proporcionaran els acords de confidencialitat deguts entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web tenen polítiques de privadesa alienes a Juanjo Fernández. L’accés a aquests llocs haurà de ser responsabilitat de l’Usuari, essent la seva responsabilitat conèixer-les i decidir acceptar-les o no.

Formularis

El lloc web disposa de diversos tipus de formularis, dels quals es recullen dades personals:

De contacte: l’usuari, el client o el participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb Juanjo Fernández, per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts al lloc web o exigir algun dret que tingui. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a Juanjo Fernández respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part d’una diligència precontractual. El servidor del lloc web, el servidor de l’eina de formularis i del correu electrònic de Juanjo Fernández seran els encarregats del tractament.

De publicitat: se sol·licitarà als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a Núria, les mínimes dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes oferts per Juanjo Fernández, perquè s’hi afegeixi a un fitxer automatitzat de correu electrònic màrqueting gestionat per l’encarregat del tractament que s’indica més avall. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció s’ha fet amb el consentiment del titular de les dades.

Per processar la sol·licitud del servei: se sol·licitarà als usuaris, clients o participants les dades perquè Juanjo Fernández pugui processar els serveis sol·licitats pel client. Tractament legítim de dades personals per la relació contractual que hi ha amb el client o participant. Les dades seran guardades als arxius de Juanjo Fernández.

Drets d’imatge

Els actes de formació i d’assessorament podran ser reproduïts en directe íntegrament, fotografiats i/o gravats, per tant, en aquests casos la imatge de l’Usuari podrà ser publicada en els canals i mitjans de comunicació interns i externs de l’empresa, així com en l’entorn en línia (web, xarxes socials, plataformes digitals, etc.) amb l’única finalitat d’informar sobre l’activitat desenvolupada per Juanjo Fernández. Amb la inscripció a l’esdeveniment quedarà informat i accepta la cessió de drets d’imatge.

Navegació pel web

El tipus de dades personals dels usuaris que es recullen i tracten el lloc web i les aplicacions són els següents: Adreça IP, Cookies i similars. L’adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet per part de l’Usuari en un moment concret, i les Cookies són fitxers que es descarreguen al navegador de l’Usuari i que poden ser llegits posteriorment pel lloc web. No obstant això, no és possible esbrinar la identitat de l’Usuari amb aquestes dades, tret que aquest proporcioni informació addicional a través d’altres mitjans. Es pot consultar més informació a la nostra política de cookies.

Encarregats del tractament de les dades personals

Juanjo Fernández és el principal encarregat del tractament de les dades personals. Tot i així, necessita el suport de tercers per oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els acords de confidencialitat deguts i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzades per a altres finalitats no autoritzades pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i de transparència, es fa saber que aquests tercers són:

 

En casos puntals Juanjo Fernández podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, això per ser una millor opció que coadjuvi a la realització d’una determinada tasca; si això succeís Juanjo Fernández notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons el cas.

Durada del tractament de les dades

En el cas de les dades personals subministrades per a facturació i compra de productes o serveis, seran guardats pel temps legalment aplicable.

En el cas de les dades personals subministrades per al manteniment de comunicacions relacionaes amb les activitats de Juanjo Fernández, serà pel temps que el titular de les dades vulgui romandre a la llista de subscripció, per la qual cosa podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitgi escrivint al correu info@juanjofernandez.com.

Ves al contingut